PRO Aesthetic

Designed exclusively for the beauty market.

Read more >
TODO

Liquid spray freezing

PRO Liquid

Our most popular liquid spray freezing device for treatment of benign skin lesions. Featuring a wide variety of applicators for challenging treatments.

Read more >
A close-up view of the CryoIQ PRO Liquid device's applicator.

Liquid spray freezing

DERM Plus Liquid

Perfectly fitted for removal of benign skin lesions in a mixed medical and veterinarian practice.

Read more >
A close-up view of the CryoIQ DERM Plus Liquid device's applicator.

Hemmet för prisvärda, flexibla och effektiva kryokirurgiska apparater skapade för utövare inom den medicinska, estetiska och veterinärmedicinska praktiken.