Нашата продуктова линия.

Продуктовата линия CryoIQ® предлага на практикуващия богат избор от конфигурации и аксесоари за безопасно, ефективно и преносимо лечение на несъвършенствата на кожата и всяка друга патология, специфична за приложението.

Уникалната характеристика на CryoIQ® устройството в криотерапията е предлагането на два начина на замразяване, замразяване на течен спрей и замръзване на контактната повърхност. Докато други устройства предлагат едни или други, CryoIQ® дава възможност на практикуващия лекар да адаптира своя протокол за лечение към нуждите, необходими за ефективен и бърз резултат от лечението.

Нашите устройства са преносими, компактни, достъпни и лесни за употреба от лицензиран специалист. Използваният криоген е азотен оксид, който се доставя с точно определена точност до лезията при постоянна температура на замръзване -89°С / -128°F и мощност на замръзване 725 psi / 50 bar. Проникването в лезията е 1 мм за 4 секунди замразяване, с максимална дебелина 5-6 мм е 25 секунди замразяване.

Характеристики на устройствата CryoIQ®:

  • Вграден възвратен вентил и филтър в патрона за азотен оксид. Филтърът избягва блокирането на капилярите, тъй като вентилът позволява смяна на патрон от устройството по всяко време, под налягане и без загуба на съдържание на газ
  • Издръжливи апликатори за лесно и точно подаване на криогенния продук
  • Годишен срок на съхранение на касетите, който улеснява разполагането им и наличието на устройството лесно достъпно, когато пациент или клиент се нуждае от лечение
  • Свободно съхранение и транспортиране на азотните оксидни патрони. Няма нужда от вентилирана стая
  • Не е необходима предварителна или пост-подготовка или анестетици
  • Няма болка, свързана с лечението, по-силно усещане

Сравнителна таблица

Contact CryoIQ® device
Аксесоари Спрей повърхност DERM plus PRO EquiMED
Апликатори
Фиксирана, постоянно прикрепена
Стандартен апликатор за течност, 10 мм 1-6 мм
Контактни апликатори 1 мм
3 мм
5 мм
Сменяем
Стандартен апликатор за течност,10 мм 1-6 мм
Дерматологичен апликатор 1, 22 мм 1-6 мм
Дерматологичен апликатор 2, 22 мм 7-18 мм
Дерматологичен апликатор 3, 22 мм 9-22 мм
Контактни апликатори 1 мм
3 мм
5 мм
7 мм
Дълъг апликатор, 13 см 7-18 мм
Ъглов апликатор, 45°, 8 cм 7-18 мм
Касети (патрони)
16 гр. азотен оксид
25 гр. азотен оксид
40 гр. азотен оксид