CryoIQ е водещ производител и световен дистрибутор на висококачествени криохирургични устройства. Нашата продуктова линия е резултат от превръщането на изискванията на пазара и приложенията в уникални устройства за лечение на кожните несъвършенства. Криохирургичните устройства CryoIQ са разработени, използвайки най-съвременните технологии за подобряване на качеството на криохирургичното третиране на кожни лезии.

В CryoIQ ние се стремим да предоставяме достъпни, безопасни и ефективни грижи за кожни заболявания в общата медицина, педиатрията, OBGYN / urology, podiatry, ветеринарни и естетични приложения.

Продължаващото взаимодействие между нашите крайни потребители, нашите дистрибуторски партньори и нашите отдели за научноизследователска и развойна дейност прави CryoIQ една от най-добрите си компании.

Както се казва в нашия лозунг: „CryoIQ – иновационна криохирургия“.